Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją Prywatność

Korzystając ze strony www.pc-enter.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Ponieważ szanujemy Wasze prawo do prywatności, opracowaliśmy ten dokument. Prezentuje on zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu.

Dane osobowe

W czasie korzystania z naszego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W większości przypadków będą to podstawowe dane teleadresowe. Wypełnienie i wysłanie zamówienia lub formularza rejestracyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie ze Ustawą o ochronie danych osobowych. Zgromadzone przez nas dane nigdy i pod żadnym pozorem nie będą udostępnione jakimkolwiek firmą lub osobie z zewnątrz chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywać, będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Wgląd i zmiana danych

W każdej chwili masz możliwość wglądu i poprawy swoich danych lub usunięcia wszystkich zgromadzonych przez nas danych. W tym celu wystarczy zalogować się w naszym portalu lub napisać do nas na adres biuro@pc-enter.pl

Pliki cookies

Niektóre obszary naszego serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób, potrzebny do uproszczenia danej operacji, pod warunkiem ich akceptacji przez przeglądarkę oraz nie usuwania z dysku. Cookies są również używane do zbierania ogólnych statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Publikowane materiały

Na stronie mogą pojawić się informacje branżowe, statystyczne oraz prasowe. Wówczas wyłączne prawo do publikowanych materiałów posiada ich autor oznaczony każdorazowo przy publikacji. Do pozostałych materiałów publikowanych na stronie www.pc-enter.pl wszelkie prawo posiada jej właściciel, firma Przedsiębiorstwo Informatyczne PC-ENTER, chyba że przy materiale zaznaczono inaczej. Nie zależnie od formy, przedruk i publikacja materiałów znajdujących się w naszym serwisie, wymaga się podania ich źródła w następującej postaci (aktywny bezpośredni link bez tagu ref="nofollow")

ŻRÓDŁO: www.pc-enter.pl