Sprzęt komputerowy na raty lub w leasing

Doradztwo i pokierowanie w celu nabycia Sprzętu Komputerowego w systemach ratalnych - Lukas i Żagiel. Poniżej znajdą Państwo informacje co jest wymagane, aby cała procedura przebiegła w możliwie najkrótszym czasie.

Aby uzyskać kredyt wystarczy spełnić tylko 2 warunki:

 • przedstawić dwa dokumenty stwierdzające tożsamość, takie jak dowód osobisty (wymagany jest wpis o zameldowaniu na pobyt stały na terenie działalności agencji) i inny dokument ze zdjęciem (legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja służbowa, paszport, prawo jazdy itp.). Mężczyźni poniżej 28 roku życia winni udokumentować stosunek do służby wojskowej.
 • udokumentować źródło i wysokość dochodów

Zatrudnieni na umowę o pracę:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia

Emeryci:

 • ostatni odcinek przekazu emerytury

Renciści:

 • kserokopia decyzji o przyznaniu renty z informacją na jaki czas została ona przyznana
 • ostatni odcinek przekazu renty

Prowadzący działalności gospodarczą:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego lub trzy ostatnie odcinki wpłaty podatku,

lub

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów
 • w przypadku rozliczających się w formie karty podatkowej: decyzja o ustaleniu wysokości podatku osoby objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym: ewidencja przychodów (do wglądu).

Rolnicy:

 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości rocznego przeciętnego dochodu z gospodarki rolnej.